llgd.net
当前位置:首页 >> 小学生75首古诗词拼音 >>

小学生75首古诗词拼音

1.《 江 南 》 汉 乐 府 liányâhãtiántián yúxìliányâdōng yúxìliányânán 4. 《 咏 鹅 》 骆 宾 王 qǔxiàngxiàngtiāngē hïngzhǎngbōqīngbō fēng jiěluîsānqiūyâ guîjiāngqiānchǐlàng yǒngliǔ lǐqiáo 江...

小学生必背古诗75首(新课标) 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东...

1、《咏鹅》 唐·骆宾王 鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。 白毛浮绿水,红掌拨清波。 2、《咏柳》 唐·贺知章 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 3、《登鹳雀楼》 唐·王之涣 白日依山尽,黄河入海流。 欲穷千里目,更上...

题西林壁 苏轼 héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng 横 看 成 岭 侧 成 峰 , yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng 远 近 高 低 各 不 同 。 bù shí Lú shān zhēn miàn mù 不 识 庐 山 真 面 目 , zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng 只 缘 身 在 此 山 中 。

送元二使安西 王维 wâi chãng zhāo yù yì qīng chãn 渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 , kâ shâ qīng qīng liǔ sâ xīn 客 舍 青 青 柳 色 新 。 quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 劝 君 更 尽 一 杯 酒 , xī chū yáng guān wú...

小学1-6年级必背古诗WORD版(带拼音)_百度文库[LRC/Lyric]金海岸小学一年级必...必背古诗词120首一年级:1-25首二年级:26——50首三年级:51-75首四年级:76...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com