llgd.net
当前位置:首页 >> psp合金装备和平步行者金手指 >>

psp合金装备和平步行者金手指

你好,不知你玩的是中文版(日版)还是美版。不过我相信大部分人还是玩汉化版,我将汉化版的cmf文件上传。而且楼主你可...

_S NPJH-50045_G 合金装备 和平行者 _C0 无限生命_L 0xF03C3C04 0x25AD0302 _L 0xB8B0CE92 0x9753B73E _L 0x034397F9 0x2F24AD32 _L 0x0A3E084B 0x09E80000 _L 0x0A3E0822 0x0A080000 _C0 弹药不减_L 0xC00FF92C 0x24140000 _C0 伪装率100% _L 0...

汉化版的内存地址偏移了,很多日版原有的码都变成无效...目前试过能用的也就剩这几个... _S NPJH-50045 _G MGSPW _C0 子弹无限 _L 0x200FF92C 0x24140000 _C0 子弹无限/ 关闭 _L 0x200FF92C 0x7C05A620 _C0 道具无限 _L 0x200FBD4C 0x24130000 _...

_S NPJH-50045 _G Metal Gear Solid: Peace Walker JP _C0 Inf Ammo 无限弹药 _L 0xC00521A4 0x24020000 _C0 Inf Life 无限生命值 _L 0xF03C3C04 0x25AD0302 _L 0xB8B0CE92 0x9753B73E _L 0x034397F9 0x2F24AD32 _L 0x0A3E084B 0x09E80000 _L 0x...

_C0 无限子弹 _L 0x200FF92C 0x24140000 _C0 无限子弹 / 还原 _L 0x200FF92C 0x7C05A620 _C0 迷彩 - 敌人看不到你 _L 0x20137710 0x240203E8 _C0 迷彩 / 还原 _L 0x20137710 0x2402FC18 _C0 士兵Status最大 按三角看详细才生效 _L 0x20001000 0x...

_S NPJH-50045 _G 潜龙碟影 和平行者 _C0 锁血 _L 0xF03C3C04 0x25AD0302 _L 0xB8B0CE92 0x9753B73E _L 0x034397F9 0x2F24AD32 _L 0x0A3E084B 0x09E80000 _L 0x0A3E0822 0x0A080000 _C0 子弹无限 _L 0x200FF92C 0x24140000 _C0 子弹无限/ 关闭 _...

http://bbs.duowan.com/thread-16580750-1-2.html来这里看吧,CMF和FC都有。和平行者用金手指插件不能一直锁定,否则容易死机。如果你说的指FC弹不出来那可以尝试重新装一遍插件

给你一个cw库如何,有改英雄度的,下面的是中文版的代码 _S NPJH-50045 _G 合金装备 和平行者 _C0 英雄度MAX _L 0x6052C050 0x000F423F _L 0x00020001 0x00000B30

玩这货那里要金手指了,表示早已通关!带好一把麻醉枪便可潇洒走完.......(部分关除外)

S NPJH-50045 _G Metal Gear Solid Peace Walker _C0 弹药不减 _L 0xC00FF92C 0x24140000 _C0 伪装率100% _L 0xC0137710 0x240203E8 _C0 状态显示最大 _L 0x20001000 0x27BDFFFC _L 0x20001004 0xAFB90000 _L 0x20001008 0x241934B6 _L 0x200010...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llgd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com